Menu

Olympiáda ve francouzském jazyce

Olympiáda ve francouzském jazyce

Ve čtvrtek11.1.2024 se konalo školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků z prvních, druhých a zejména třetích a čtvrtých ročníků. Olympiáda se skládala z poslechové části a z konverzační části, kde soutěžící komentovali vylosovaný obrázek a řešili jednu z deseti konverzačních situací. Hodnocena byla šíře slovní zásoby, mluvnická úroveň, výslovnost, pohotovost při řešení situací a plynulost ve vyjadřování.

První tři místa obsadili žáci třetích a čtvrtých ročníků: Pavel Mistrík 3. B (1. místo), Lukáš Gamper 3. B (2. místo) a Jana Šandová 4. C (3. místo). 

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a vítězům blahopřejeme!