Menu

Prváci diskutovali o energii pro budoucnost lidstva

Prváci diskutovali o energii pro budoucnost lidstva

Přednáška a beseda nazvaná Energie - budoucnost lidstva byla vhodným doplněním učiva ekologie (základy přírodních věd) a občanské nauky a zeměpisu.

Studenti prvních ročníků měli možnost diskutovat s odbornými lektory ČEZ o otázkách týkajících se elektřiny a o jejím využití.

Přednáška obsahovala globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího nedostatku, představila stručně všechny typy zdrojů.

Součástí přednášky byl výklad, promítání filmů i praktické pokusy - měření radioaktivity, která vychází z předmětů kolem nás.