Menu

Soutěž "Má dáti - Dal"

Soutěž "Má dáti - Dal"

Dne 14. prosince 2023 se uskutečnilo školní kolo soutěže v účetnictví, kterého se zúčastnilo 13 žáků ze 4. ročníků.

Obsahem soutěže bylo vypracování teoretických otázek a účtování vybraných účetních případů z finančního účetnictví. Prvních pět nejlepších žáků postupuje do semifinálového kola, které pořádá vzdělávací středisko Štohl Znojmo.

1. místo získala Michaela Rychterová ze 4. B, na 2. místě se umístil Jan Raška ze 4. A, 3. místo obsadila Dominika Hartmanová ze 4. A, 4. místo náleží Janě Sochové ze 4. A a 5. místo patří Zuzaně Kvapilové ze 4. C.

Vítězům blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast v soutěži.