Menu

Zahraniční stáž v Chorvatsku (projekt IKAP II)

Zahraniční stáž v Chorvatsku (projekt IKAP II)

Obchodní akademie Pardubice se zapojila do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (IKAP II) a podílí se na aktivitě Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na SŠ. V rámci tohoto projektu vznikla ve škole moderně vybavená jazyková laboratoř, která již slouží studentům i pedagogům. Na škole byla vytvořena síť interních mentorů pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a vybraní žáci se pravidelně zapojují do testování gramotností.

Mgr. Kňákalová a Mgr. Šildová nyní absolvovaly v rámci projektu zahraniční stáž. Navštívily čtyři střední školy v Chorvatsku (Střední škola Mate Balote Poreč, Střední škola cestovního ruchu – hotelová škola Antona Štifanića Poreč, Střední škola cestovního ruchu, hotelnictví a obchodu Pula a Střední odborná škola Eugena Kumičića Rovinj). Měly možnost poznat chorvatský vzdělávací systém i učební obory na jednotlivých školách a zúčastnily se připravených workshopů. Všechny navštívené školy se k českým pedagogům chovaly velmi vstřícně a nechaly je nahlédnout do své pedagogické praxe. Stáž byla pro naši školu velmi inspirativní. Další stáže budou v rámci projektu následovat.