Menu

Zůstali jen poražení!

Zůstali jen poražení!

V pátek 8. 4. 2022 se konalo ústřední kolo v ruském jazyce pro kategorii SŠ I, II, III. Obchodní akademii reprezentovala Catalina Covali v kategorii SŠ III. Účastníci si museli projít mluveným projevem a reagovat na řečové situace, nechyběl také popis obrázku.

A proč zůstali jen poražení? Protože Catalina získala 1. místo, a to se ztrátou pouhého jednoho bodu!

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k tak krásnému úspěchu!