Menu

Distanční forma studia pro žáky OA Pardubice

Distanční forma studia pro žáky OA Pardubice

Vážení rodiče, žáci,

až do odvolání bude probíhat distanční forma samostudia žáků Obchodní akademie Pardubice. Tento způsob zadávání práce bude realizován s využitím e-mailů a SW Bakaláři.  

Žáci 1. až 3. ročníků obdrží pokyny k samostatné práci nejpozději 16/3/2020.  

Maturanti budou mít k dispozici zadání samostatné práce již během pátku 13/3/2020.

Žákům všech ročníků tímto připomínám povinnost plnit stanovené úkoly formou samostudia v jednotlivých předmětech. 

Vám, rodičům, předem děkuji za pozornost, kterou věnujete nejen této zprávě, ale také vzdělávání svých dětí. Vážím si jí.

Zároveň vás, rodiče i žáky, odkazuji k průběžnému sledování webových stránek školy, kde najdete vždy to podstatné a aktuální.  V současnosti zejména ve spojitosti s uzavřením školy. Web školy je jedním z našich klíčových informačních kanálů.

S přátelským pozdravem

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy