Menu

Soutěž ve francouzštině

Soutěž ve francouzštině

Dne 5. 2. 2020 se konalo školní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Účastníci nejprve zvládli poslechovou část, ti nejlepší potom postoupili do ústní části. Zde se hodnotila gramatická úroveň, plynulost a pohotovost projevu, šíře slovní zásoby a výslovnost. Nejlépe si se všemi zadanými úkoly - poslechem, rozhovory, popisem obrázku - poradila Jasmine Vítková (2. C), druhé místo vybojovala Alžběta Jedličková (2. C) a třetí místo obsadila Adéla Paschoutová (1. C). Všem soutěžícím děkujeme za krásné výkony a těšíme se zase za rok!