Menu

Čeština pro cizince

ZKOUŠKU Z ČEŠTINY PRO TRVALÝ POBYT OD ZÁŘÍ 2021 NEPOSKYTUJEME.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt A1 SERR

Logo_2_cizinci

       

 

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Jak se přihlásíte? 

Můžete se přihlásit nejméně 2 dny před konáním zkoušky. Pozdější přihlášení na zkoušku není možné!

Způsob přihlášení

Vyplníte on-line přihláškudostavíte se osobně předložit Poukaz nebo zaplatit poplatek za zkoušku (nejlépe v týdnu před konáním zkoušky - datum osobní návštěvy uvedete v přihlášce v POZNÁMCE a my Vám ho potvrdíme).

Co potřebujete k registraci?

Pas a Poukaz (vydává Ministerstvo vnitra k bezplatné zkoušce).

Kolik za zkoušku zaplatíte?

Pro držitele Poukazu je zkouška zdarma, ostatní uchazeči zaplatí v den zkoušky poplatek ve výši 1500 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti.

Co Vás při zkoušce čeká?

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, poslechu a psaní. Ústní část prověří Vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situaci.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Čtení                         25 minut
Poslech                     35 - 40 minut
Psaní                         15 minut

ÚSTNÍ ZKOUŠKA       10 minut

  • Při zkoušce čtení dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní listy.
  • Při zkoušce poslechu dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.
  • Při zkoušce psaní dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. 
  • Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.
Kolik bodů musíte získat?

Za každou část zkoušky můžete získat max. 20 bodů. V každé části musíte získat min. 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku. 

Jak dlouho zkouška trvá?

3 - 4 hodiny (podle počtu uchazečů)

Jak se můžete na zkoušku připravit?

Na stránkách www.cestina-pro-cizince.cz si můžete prohlédnout brožuru s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky.

Nebo si můžete vyzkoušet své znalosti v interaktivní modelové zkoušce.

 

Ověřování znalosti českého jazyka na úrovni B1, pro účely prokázání znalosti ČJ pedagogickým pracovníkem


Termíny

Kdykoliv po telefonické dohodě.

Komu je zkouška určena?

Všem pedagogickým pracovníkům, kteří potřebují doložit znalost ČJ na úrovni B1.

Jak se přihlásíte?

Telefonicky nebo osobně na sekretariátu školy.

Co potřebujete k registraci?

Doklad totožnosti.

Kolik za zkoušku zaplatíte?

1 500 Kč

Co Vás při zkoušce čeká?

Zkouška ověřuje znalost ČJ odpovídající asi 420 hodinám studia.

Písemná část

Prověřuje schopnost porozumění čtenému textu a práci s ním, schopnost užití gramatických struktur (skloňování, časování, znalost základních pravopisných jevů apod.) a produkci textu. Trvá 90 minut.

Ústní část

Je vedená jako pohovor, je zaměřená na běžná konverzační témata – rodina, bydlení, režim dne, cestování, kultura, volný čas a zájmy, sport, nakupování, obchod, služby, zdraví, nemoc, návštěva lékaře, místo, kde žiji a kde jsem žil, zaměstnání, telefonování. Ověřuje schopnost interaktivní komunikace  v uvedených konverzačních tématech, jednoduchých a běžných denních a životních situacích, běžná společenská komunikace, jednoduchá telefonická komunikace,   případné  vyřízení  jednoduchých vzkazů. Trvá cca 15 minut.

V průběhu zkoušky není dovoleno používat slovníky nebo jiné jazykové příručky.

Na základě úspěšného vykonání zkoušky vydáváme Osvědčení o znalosti ČJ pro účely prokázání znalosti českého jazyka pedagogickým pracovníkem.