Menu

Výchovné poradenství

Hlavní cíle výchovného poradenství v roce 2018-2019 jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných  životních situací
  • poskytování informací  zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v ČR i v zahraničí
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce

Plánované akce pro školní rok 2018-2019:

1. ročník:
Kluci jsou z Marsu, holky z Venuše (leden 2019)
Bezpečně na internetu (prosinec 2018)

2. ročník:
Drogy a jiné závislosti (květen 2019)
Bezpečně na internetu (prosinec 2018)

3. ročník:
Domácí a sexuální násilí (listopad 2018)
Bezpečně na internetu (prosinec 2018)
SCIO – Maturitní trénink (duben – květen 2019)

4. ročník:
Gaudeamus Brno: dle zájmu studentů ze 4. ročníků (říjen 2018)
Jak na VŠ? (listopad 2018)
Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice (leden – únor 2019)
SCIO – Maturitní trénink (duben – květen 2019)
Podle možností  prezentace studijních oborů vybraných vysokých škol.

Škola realizuje preventivní programy pro studenty (v 1. ročníku jde o třídenní seznamovací seminář,  v 2. ročníku žáci absolvují čtyřdenní sportovně-zdravotní kurz).

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích a dalšími institucemi.

Výchovné poradenství koordinují Ing. Jitka Šírová a  Mgr. Alena Šildová.